Inschrijfformulier / Application form

Inschrijfgeld / Application Fee

Baby- en puppyklas (15,00 euro)
1e hond (30,00 euro)
2 honden (55,00 euro)
3 honden (77,50 euro)
4 honden (100,00 euro)
5 of meer honden (120,00 euro)

Betaling/Payement/Bezahlung/Payment

Het inschrijfgeld dient vóór 1 november 2021 te worden overgemaakt op IBAN
nr. NL45INGB0002971193 t.n.v. Nederlandse Basset Hound Club te Baak.

Bij betaling op de show wordt € 5,00 extra per hond berekend.

Foreign competitors are allowed to pay the application fee to the treasurer of
the NBHC at the day of the show.


  MV/F

  Inzender verklaart zich te conformeren aan de voorwaarden en bepalingen van
  de Kampioenschapsclubmatch 2020 van de Nederlandse Basset Hound
  Club en verplicht zich het inschrijfgeld te zullen voldoen.

  The exhibitor states that he will abide by the terms and conditions of the
  Championship Clubshow of the Dutch Basset Hound Club (NBHC). The
  exhibitor undertakes to pay the entry fee.