Informatie / information
Datum/Date 27 juni 2021
Plaats/Location Dogcenter
Jan Stuversdreef 4
5315 NZ Kerkwijk
Aanmelden vanaf / Registration starts at 08:30 uur
Aanvang keuringen / Start of judging 10:00 uur
Keurmeester / Judge Mevrouw Silvie Desserne (Frankrijk)

Voorwaarden en bepalingen van de Kampioenschapsclubmatch 2018 van de Nederlandse Basset Hound Club

 1. Inzender verklaart dat de door hem ingeschreven hond, voor zover hem bekend is, gedurende de laatste twaalf weken niet heeft verkeerd in omstandigheden, waardoor gevaar voor besmetting met hondenziekte of enige andere besmettelijk ziekte te vrezen valt. Hij of zij verklaart tevens de hond niet te zullen inzenden, indien de aangegeven omstandigheden zich voor de tentoonstelling alsnog mochten voordoen.
 2. Inzender verklaart dat hij door het inzenden van dit formulier zich onderwerpt aan de bepalingen van het kynologisch reglement van de Raad van Beheer en van de tentoonstelling.
 3. Inzender verklaart dat de door hem ingeschreven hond voldoende gevaccineerd is, tegen hondenziekte (distemper, ziekte van Carré), parvovirus, ziekte van Weil (leptospirose), besmettelijke leverziekte (infectieuze hepatitis, HCC) en indien van toepassing (bij honden uit het buitenland) ook hondsdolheid (rabiës).
 4. Inzender is verplicht de bewijzen van de vaccinatie (inentingsboekje/dierenpaspoort) bij zich te dragen en op verzoek te tonen
 5. Er zal nog wel een dierenarts bij de ingang aanwezig zijn. De dierenarts beslist bij het binnenlaten van de ingeschreven honden of hij/zij deze hond nader wil onderzoeken. Mocht de dierenarts menen dat de hond een besmettingsgevaar vormt dan kan de desbetreffende hond direct in quarantaine worden geplaatst.
 6. Bij de inschrijving van een hond in de gebruikshondenklas dient een kopie bijgevoegd te worden van de verklaring, dat de betreffende hond in de gebruikshondenklas mag worden toegelaten, afgegeven door de overkoepelende landelijke organisatie van het land, waarin de eigenaar van de hond woonachtig is. Indien deze kopie niet is bijgesloten, wordt de hond ingeschreven in de Openklas.
 7. Inschrijving in de kampioensklas staat open voor honden die een nationale-, internationale of VDH-kampioenstitel voeren. AKC, Europees- of Wereldkampioen en Siegertitels vallen hier buiten. Een kopie van de toekenning van de titel dient te worden bijgevoegd. Indien deze kopie niet is bijgesloten, wordt de hond ingeschreven in de Openklas.

Terms and conditions of the Championship Clubmatch 2018 of the Dutch Basset Hound Club (NBHC)

 1. The exhibitor states that during the last 12 weeks the dog he has entered has not been, to his knowledge, in circumstances where there might have been danger of infection with canine distemper, or any other infectious disease, and that he will not present his dog if such circumstances should occur between now and the day of the Show.
 2. The exhibitor states that, by enrolling for the Show, he accepts the legal authority of the "Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland" (Dutch Kennel Club) and the operation of the "Kynologisch Reglement" (Kennel Club Rules) and that he may be considered to be familiar with these rules.
 3. The exhibitor states that the dog he has entered has been sufficiently vaccinated for canine distemper (Carré’s disease), parvovirus, Weil’s disease (leptospirosis), infectious liver desease (hepatitis, HCC) and rabies (for dogs coming from abroad)
 4. The exhibitor is obliged to carry with him proof of this vaccination (vaccination booklet / petpassport) and show this on request.
 5. A vet may be present at the entrance who can decide which dog or dogs he or she wants to to examine. On suspection of an infection hazard the dog in question can be placed in quarantaine at once.
 6. When entering a dog in the Working Class, a photocopy of the confirmation has to be enclosed. If this confirmation is not present the dog will be entered in the Open Class.
 7. The Champion Class is open for dogs with a national, international or VDH Championship title. A photocopy of the entitlement shoud be enclosed. In the absence of proof ot the entitlement the dog will be entered in the Open Class.

Het inschrijfgeld dient vóór 5 juni 2021 te worden overgemaakt
op IBAN nr. NL45INGB0002971193 t.n.v. Nederlandse Basset Hound Club te Baak.

Bij betaling op de show wordt € 5,00 extra per hond berekend.

Foreign competitors are allowed to pay the application fee to the treasurer of the NBHC at the day of the show.

Inschrijvingen Bedrag
Baby- en puppyklas € 15,00
1e hond € 30,00
2 honden € 55,00
3 honden € 77,50
4 honden € 100,00
5 honden of meer € 120,00