De Jonge Honden Dag en de Basset Buitenboel vinden plaats op 3 september, details volgen.