De Nederlandse Basset Hound Club (NBHC) is nog een betrekkelijk jonge vereniging. Ze werd op 18 juni 1983 opgericht, en telt nu ~ 800 leden verdeeld over het hele land. De club organiseert regelmatig activiteiten en publiceert 6 x per jaar het clubblad “The Nose”.

We stellen u hier onze bestuursleden voor!

Het bestuur

Functie Persoon
Voorzitter / Algemene Zaken Noud Horsten
Vice-voorzitter / Fokbeleid Rudy Smits
Secretaris / PR Eefje Vinken
2e Secretaris Peter de Zeeuw
Penningmeester / Ledenadministratie Jeannine Groothedde

Commissies

Functie Persoon
Herplaatsing / JongeHondenDag Anita de Rooij
Clubarchivaris Frank Wetters
Evenementen Anita de Rooij/ Christa Roskam
Clubmatch / Puntentelling / Tentoonstellingsuitslagen Rinus Versluis
Coördinatie-adres PMDS Wim Sluiter
Webredactie Délano de Rooij (technisch)
Anita de Rooij
Charles van Campenhout
Redactie The Nose Charles en Anja van Campenhout

In memoriam

A.H. van Fessem Aart Rijsdijk Jeanette Hilbink Lisette Meylink-den Hartog Henk vd Put

Ereleden NBHC

C. Gerber-Niedenzu B. Sluiter S. Dongstra