De Nederlandse Basset Hound Club (NBHC) is nog een betrekkelijk jonge vereniging. Ze werd op 18 juni 1983 opgericht, en telt nu ~ 800 leden verdeeld over het hele land. De club organiseert regelmatig activiteiten en publiceert 6 x per jaar het clubblad “The Nose”.

We stellen u hier onze bestuursleden voor!

Het bestuur

Functie Persoon
Voorzitter / Algemene Zaken Noud Horsten
Vice-voorzitter / Fokbeleid Rudy Smits
Secretaris / PR Rinus Versluis
2e secretaris / Herplaatsing / Website / JongeHondenDag Anita de Rooij-Versteeg
Penningmeester / Ledenadministratie Jeannine Groothedde
Activiteitencommissie Christa Roskam, Hans Wielheesen,
Willem Schakelaar

Commissies

Functie Persoon
Clubarchivaris Frank Wetters
Evenementen Hans Wielheesen, Christa Roskam, Willem Schakelaar
Clubmatch / Puntentelling / Tentoonstellingsuitslagen Rinus Versluis
Coördinatie-adres PMDS Wim Sluiter
Webredactie Délano de Rooij (technisch) en Charles van Campenhout

In memoriam

A.H. van Fessem Aart Rijsdijk Jeanette Hilbink Lisette Meylink-den Hartog Henk vd Put

Ereleden NBHC

C. Gerber-Niedenzu B. Sluiter S. Dongstra