De Nederlandse Basset Hound Club (NBHC), werd op 18 juni 1983 opgericht, en telt nu zo’n 550 leden verdeeld over het hele land. De club organiseert regelmatig activiteiten en publiceert 6 x per jaar het clubblad “The Nose”.

We stellen u hier onze bestuursleden voor!

Het bestuur

Functie Persoon
Voorzitter Eefje Vinken
Secretaris Birgit Sluiter
Penningmeester Chantal Heman
Bestuursverantwoordelijke fokbeleid Rudy Smits
Bestuurslid Charles van Campenhout

Commissies

Functie Persoon
Clubarchivaris Frank Wetters
Evenementen Kees Jan Bos
Clubmatch Birgit Sluiter
Coördinatie-adres PMDS Rudy Smits
Webredactie Charles van Campenhout
Redactie The Nose Charles en Anja van Campenhout

In memoriam

Lisette Meylink-den Hartog Henk vd Put Ton van Oosterwijk
A.H. van Fessem Aart Rijsdijk Jeanette Hilbink S. Dongstra

Ereleden NBHC

C. Gerber-Niedenzu B. Sluiter R. Versluis