NBHC
Nederlandse Basset Hound Club

Kampioenschapsclubmatch 2024

Op zondag 30 juni 2024 organiseert de NBHC de jaarlijkse Basset Hound Clubmatch. Zoals altijd in te schrijven van pup tot veteraan. Er zijn dubbele CAC’s te verdienen en het reserveCAC telt als een volledig CAC!

Onze keurmeester is William O’Loughlin uit Engeland. Hij is de eigenaar van de bekende Basset Hound kennel “Bassbarr”. De Nederlandse Basset Hound Club heet u deze dag welkom in Haaren (NB).
Vooral voor buitenlanders is het extra interessant dat er op zaterdag 29 juni in Utrecht ook nog een Internationale outdoor tentoonstelling wordt gehouden. Dus in één weekend 3 CAC's te winnen!
Inschrijven kan (voor beide shows) via www.onlinedogshows.eu
Heeft u vragen, neem dan gerust even contact op met secretaris@nbhc.nl

Wilt u op het terrein kamperen de nacht voor de Clubmatch dan graag aanmelden via: info@in-t-veld.nl  Klik hier voor de Huisregels

Programma
08.00 hr. - Ontvangst van de honden
10.00 hr. - Start van de keuringen

Informatie
Gratis online catalogus.
Keuring met keurverslag van een beroemd rasspecialist.
Wanneer de show helaas wordt geannuleerd, ontvangt u van ons het inschrijfgeld minus 8,5% retour.
Uiterste inschrijfdatum 18 juni.

De dag wordt mede mogelijk gemaakt door “Platinum


Championship Club Match 2024

On Sunday, June 30th 2024, the NBHC will organize the annual Basset Hound Club Specialty. As always entry open from puppy to veteran. Double CACs can be earned and the reserveCAC counts as a full CAC! ​
Our judge is William O'Loughlin from England. He is the owner of well-known Basset Hound kennel “Bassbarr”. The Dutch Basset Hound Club welcomes you this day in Haaren (near Eindhoven).
Extra interesting for foreigners is that Saturday June 29th in Utrecht an International outdoor show is organised. So in one weekend 3 CACs can be earned!
You can register (both shows) via www.onlinedogshows.eu
If you have any questions, please feel free to contact secretaris@nbhc.nl

If you would like to camp on the site the night before the Club match, please register via: info@in-t-veld.nl 

Program

08.00 h. - Doors open
10.00 h. - Start of judging


Information

Free online catalogue.
Judging with critique by a renowned breed specialist.
If the show is unfortunately cancelled, you will receive the registration fee minus 8.5% in return.
Entries close June 18 th  2024

The day is made possible by “Platinum

Foto's Clubmatch 2023 (1)

Foto's clubmatch 2023 (2)