NBHC
Nederlandse Basset Hound Club

PMDS

 

Wat is PMDS?


Persistent Müllerian Duct Syndrome (PMDS) werd voor het eerst vastgesteld bij de Basset Hound reu Jonker Govert v.d.Ravenstee, geboren in 1989. Een reu met PMDS heeft normale mannelijke geslachtsorganen (en is vruchtbaar), maar heeft tevens een baarmoeder. Deze baarmoeder is niet met een vagina verbonden zoals bij teven, maar verbonden met de prostaat van de reu. In sommige gevallen van PMDS staat die baarmoeder, via de prostaat, in contact met de urinewegen. Langs die verbinding kan urine in de baarmoeder lopen, die daardoor ontstoken raakt, hetgeen leidt tot een ernstige levensbedreigende baarmoederontsteking (pyometra). PMDS is een erfelijke afwijking. Daarom werd door de Nederlandse Basset Hound Club (NBHC) een onderzoek gestart in samenwerking met de Kliniek voor Gezelschapsdieren van de veterinaire faculteit van de universiteit van Utrecht.


De PMDS-genfractie


Als een reu van beide ouders een fout gen erft, dan zal hij een baarmoeder hebben en noemen we hem PMDS-lijder (affected in het Engels, A) We kunnen dat in een getal uitdrukken, de zogenaamde genfractie. PMDS-lijders en -dubbeldraagsters hebben een genfractie van 1.0 met de code A. PMDS-dragers hebben slechts één fout gen en dus een genfractie van 0.5 met de code C. En honden met twee normale genen noemen we PMDS-vrij (in het Engels free, F) met een genfractie van 0.0 met code F. De genfractie van kinderen wordt gevormd door het gemiddelde van de genfracties van hun ouders.


De kans op PMDS en de nieuwe richtlijnen voor PMDS in het fokbeleid


Met gebruik van de PMDS database en het systeem van genfracties kunnen we voor elke Basset Hound het risico op PMDS berekenen. En dat kunnen we ook uitvoeren voor elke gewenste dekking. Inmiddels zijn we er met zijn allen in geslaagd om de gemiddelde genfractie in de huidige generatie Nederlandse Basset Hounds terug te brengen tot 0.20. En om te voorkomen dat dit gemiddelde weer op gaat lopen, geldt de nieuwe richtlijn van de NBHC om alleen nog paringen te doen als de som van de genfracties van de beoogde ouders niet hoger is dan 0.50. Op die manier worden (buitenlandse) reuen en teven met een te hoog risico op vererving van PMDS uit onze populatie geweerd.
U kunt de PMDS-genfractie opzoeken in onze database.


Mocht u vragen of opmerkingen hebben neem dan even contact op met onze PMDS-coördinator: smitsrudy@gmail.com


PMDS database