NBHC
Nederlandse Basset Hound Club

Het Bestuur

Functie / persoonVoorzitter: Eefje Vinken  

mail: contact@nbhc.nl


Secretaris: Jacqueline van den Hazel

mail: secretaris@nbhc.nl


Penningmeester: Chantal Heman

mail: admin@nbhc.nl


Bestuursverantwoordelijke fokbeleid: Rudy Smit

smitsrudy@gmail.com


Bestuurslid: Charles van Campenhout

redactie@nbhc.nlCommissies

Functie / persoon

Clubarchivaris: Frank Wetters

Evenementen: Kees Jan Bos

Clubmatch: Birgit Sluiter / Jacqueline van den Hazel

Coördinatie-adres PMDS: Rudy Smits

Webdesign: Gert-Jan van den Hazel

Redactie The Nose: Charles en Anja van Campenhout


Ereleden

C. Gerber-Niedenzu 

B. Sluiter 

R. Versluis


In memoriam

Lisette Meylink-den Hartog

A.H. van Fessem

S. Dongstra

Henk vd Put

Aart Rijsdijk

Ton van Oosterwijk

Jeanette Hilbink

NBHC


Statuten